De afgelopen jaren heb ik veel inspiratie opgedaan tijdens het bezoeken van bijvoorbeeld Toyota, Cygnific, Essent en het Vitens waar ik nu zelf werk. Gedurende deze periode heb ik ook verschillende opleidingen gedaan waaronder Lean Six Sigma Orange, Green en Black Belt. De opleiding Champion Belt samen met het management van verschillende afdelingen binnen Vitens.

Met name tijdens het bezoeken van afdelingen binnen of buiten Vitens zijn me meer en meer zaken gaan opvallen die ik uit de theorie kon plaatsen hoe dat in de praktijk anders kon door Lean in te zetten. Voorbeelden uit het dagelijkse leven of een verbetertraject wat ik intern begeleid inspireerden mij om daar wat over te schrijven.

Het is leuk om in gesprek te komen met elkaar over hoe de zienswijze van een ander is. Daarom daag ik je ook uit zeker te reageren op wat je leest. Mijn wereld is ook maar enkel mijn wereld.